Privacyverklaring Marco van Eck Fotografie

Opgesteld dd 09-04-2018

Bedrijfsgegevens
Marco van Eck Fotografie
Morene 319
5403KV Uden
+31 6 55 373 238
KvK 17261563

Marco van Eck Fotografie verwerkt alleen die persoonsgegevens welke benodigd zijn om het vak fotograaf uit te kunnen voeren. Deze gegevens heeft u zelf mondeling, schriftelijk, telefonisch, via app, contactformulier of e-mail doorgegeven. Als fotograaf maak ik ook foto's waarop personen duidelijk en herkenbaar afgebeeld zijn. Deze foto's zijn in opdracht of in overeenstemming gemaakt.

De persoonlijke gegevens welke ik veelal verwerk:
- voor- en achternaam
- adres
- geboorte datum
- telefoonnummer(s)
- e-mailadres
- identificatienummer(s)
- bank gegevens
- het werk c.q. de foto's of video's hierna te noemen de media

Het doel van het opslaan van deze gegevens is om contact te kunnen houden over mijn dienstverlening, om een persoon te kunnen identificeren in het geval van een overeenkomst, om financiële zaken te kunnen verwerken en om mijn vak als fotograaf uit te kunnen voeren. Onder dit laatste valt bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van de media op social media, op portfolio's, op fora maar ook het kunnen afdrukken van foto's voor diverse doeleinden als persoonlijk gebruik, verkoop of presentaties en tentoonstellingen. E.e.a. afhankelijk van de gemaakte afspraken of overeenkomst.

Deze gegevens worden alleen op verzoek of bij het beëindigen van het bedrijf verwijderd. Uitzondering hierop zijn werken waarbij een overeenkomst van toepassing is. Hierin kan de media eigendom geworden zijn van Marco van Eck Fotografie. Overeenkomsten zijn juridische documenten, deze worden nooit verwijderd. Op verzoek wordt inzage in de bewaarde gegevens getoond.

Aangezien het maken en bewerken van media maar ook het opsporen en verwijderen hiervan een arbeidsintensief proces is wordt dit verzoek tot verwijdering van de media alleen tegen vergoeding uitgevoerd. U zal hierover vooraf inhoudelijk worden geïnformeerd. Pas na betaling van de vergoeding wordt de media definitief verwijderd.
Uitzondering hierop zijn in opdracht gemaakte media, deze worden op verzoek zonder vergoeding verwijderd.

Deze persoonlijke gegevens, met uitzondering van de media, worden nooit gedeeld met derden. De media wordt openbaar gedeeld op social media, op portfolio's, op fora maar ook het kunnen afdrukken van foto's voor diverse doeleinden als persoonlijk gebruik, verkoop, presentaties en tentoonstellingen. Foto's welke in opdracht gemaakt zijn worden alleen gedeeld indien hiervoor toestemming is gegeven door de opdrachtgever.

Voor opslag en bewerking van de persoonsgegevens wordt Microsoft OS, Linux OS, Diverse CMS systemen en Office gebruikt. Opslag via een NAS en externe back-up schijven. Communicatie loopt via diverse (online) e-mail applicaties en via een chat programma als Whatsapp of Facebook Messenger maar ook via (huis)bezoek of telefonisch.
Veelal wordt de media gedeeld via WeTransfer of download link via mijn NAS.

Marco van Eck Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies (bv Google Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging is een belangrijk aspect in onze huidige samenleving, dit wordt onderkend door Marco van Eck Fotografie. Eerder genoemde persoonlijke gegevens worden op beveiligde lokale systemen opgeslagen en dus niet in de cloud. Firewall, anti virus en sterke wachtwoorden zijn vanzelfsprekend evenals beveiligde communicatie daar waar mogelijk.
Wachtwoorden worden alleen versleuteld bewaard. Communicatie via onze website verloopt altijd via een beveiligde verbinding.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring dan vraag ik u contact met mij op te nemen.